Thời tiết Huế theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

86%

T7 13/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.41

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.07

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.02

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.52

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.36

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.99

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.04

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

78%

CN 14/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.3

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.93

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.42

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.3

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.73

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.28

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huế trong 12h tới

Thời tiết Huế

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

36°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huế