Dự báo thời tiết Huyện Phong Điền - Huế 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
29°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây cụm
29°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây rải rác
29°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 16/12
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.2%
 • Lượng mưa
  1.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Điền - Huế 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phong Điền - Huế 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phong Điền

sương mờ

23°

sương mờ

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

29°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

2.5 km

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phong Điền