Dự báo thời tiết Huyện Phong Điền - Huế 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:01 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:02 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:02 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:02 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:02 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:02 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:02 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:03 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:03 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:03 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:04 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:04 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:04 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:04 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:04 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:05 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:05 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:05 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:05 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:05 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:06 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:06 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:06 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Điền - Huế 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phong Điền - Huế 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Phong Điền

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:01

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.51 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phong Điền