Dự báo thời tiết Huyện Phong Điền - Huế 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:44 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:45 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:45 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:46 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:46 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:47 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:47 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:48 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:48 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:49 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Điền - Huế 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phong Điền - Huế 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Phong Điền

mây cụm

15°

mây cụm

Cảm giác như 14°

Bình minh/Hoàng hôn

06:20/17:44

Thấp/Cao

13°

/

19°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

8 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:20 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phong Điền