Dự báo thời tiết Huyện Phú Vang - Huế 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.7%
 • Lượng mưa
  10.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/18:02
T2 03/04
mưa cường độ nặng
34°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.7%
 • Lượng mưa
  19.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/18:02
T3 04/04
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43%
 • Lượng mưa
  4.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/18:02
T4 05/04
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42%
 • Lượng mưa
  0.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/18:02
T5 06/04
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.2%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/18:02

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Vang - Huế 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Vang - Huế 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Vang

sương mờ

24°

sương mờ

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:02

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

4 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
6:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Vang