Dự báo thời tiết Huyện Phú Vang - Huế 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:48 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:48 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:49 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:49 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:50 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:50 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:50 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:51 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:51 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:52 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Vang - Huế 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Vang - Huế 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Vang

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

06:19/17:48

Thấp/Cao

21°

/

29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:19 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Vang