Thời tiết Huyện Phú Lộc - Huế theo giờ

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.58

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.89

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.55

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

94%

CN 03/03
Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.76

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.33

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.59

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.65

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.39

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.84

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.37

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.9

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

97%

T2 04/03
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.95

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.52

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.58

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Lộc - Huế trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phú Lộc

sương mờ

20°

sương mờ

Cảm giác như 20°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

20°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

3.5 km

Gió

5.66 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

1.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Lộc