Dự báo thời tiết Huyện Phú Lộc - Huế 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.1%
 • Lượng mưa
  3.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:38
T3 03/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.7%
 • Lượng mưa
  10.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:37
T4 04/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.9%
 • Lượng mưa
  6.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:37
T5 05/10
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77%
 • Lượng mưa
  11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:36
T6 06/10
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.8%
 • Lượng mưa
  17.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Lộc - Huế 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Lộc - Huế 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Lộc

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/17:38

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Lộc