Dự báo thời tiết Huyện Phú Lộc - Huế 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Lộc - Huế 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Lộc - Huế 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Lộc

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:18/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:18 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Lộc