Dự báo thời tiết Huyện Phú Lộc - Huế 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:47 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:48 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:48 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:49 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:49 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:50 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:50 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:50 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:51 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:51 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Lộc - Huế 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Lộc - Huế 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Lộc

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

06:19/17:47

Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

8 km

wind

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:19 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Lộc