Dự báo thời tiết Huyện A Lưới - Huế 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.8°/20.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.5%
 • Lượng mưa
  1.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.8°/17.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.4°/19.8°
 • pressure
  Áp suất
  1021 hPa
 • wind
  Gió
  1.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 03/03
mây rải rác
27°

mây rải rác

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.2°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.3°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 04/03
bầu trời quang đãng
35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 05/03
mây thưa
36°

mây thưa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.5°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 06/03
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.5°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện A Lưới - Huế 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện A Lưới - Huế 5 ngày tới

Thời tiết Huyện A Lưới

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

17°

/

20°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

1.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện A Lưới