Dự báo thời tiết Huyện A Lưới - Huế 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.9%
 • Lượng mưa
  4.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:01
T3 28/03
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.3%
 • Lượng mưa
  14.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:01
T4 29/03
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71%
 • Lượng mưa
  9.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/18:01
T5 30/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.4%
 • Lượng mưa
  2.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/18:01
T6 31/03
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.4%
 • Lượng mưa
  3.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/18:01

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện A Lưới - Huế 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện A Lưới - Huế 5 ngày tới

Thời tiết Huyện A Lưới

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:01

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện A Lưới