Dự báo thời tiết Huyện A Lưới - Huế 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81%
 • Lượng mưa
  9.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.2%
 • Lượng mưa
  1.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.7%
 • Lượng mưa
  1.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.8°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện A Lưới - Huế 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện A Lưới - Huế 3 ngày tới

Thời tiết Huyện A Lưới

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện A Lưới