Dự báo thời tiết Huyện A Lưới - Huế 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:01 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:01 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:01 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:02 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:02 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:02 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:02 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:02 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:02 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:03 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:03 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:03 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:04 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện A Lưới - Huế 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện A Lưới - Huế 20 ngày tới

Thời tiết Huyện A Lưới

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:01

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.41

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện A Lưới