Dự báo thời tiết Huyện A Lưới - Huế 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
4.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện A Lưới - Huế 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện A Lưới - Huế 15 ngày tới

Thời tiết Huyện A Lưới

mây cụm

18°

mây cụm

Cảm giác như 17°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:20/17:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

19°

độ ẩm

Độ ẩm

72%

áp suất

Áp suất

1024 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.57 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

12°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:20 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện A Lưới