Dự báo thời tiết Huyện A Lưới - Huế 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
2.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
2.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện A Lưới - Huế 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện A Lưới - Huế 15 ngày tới

Thời tiết Huyện A Lưới

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/17:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện A Lưới