Dự báo thời tiết Huyện A Lưới - Huế 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:21 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:22 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:22 pm

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:22 pm

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:22 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:23 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:23 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:23 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:23 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện A Lưới - Huế 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện A Lưới - Huế 10 ngày tới

Thời tiết Huyện A Lưới

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:21

Thấp/Cao

25°

/

37°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

2.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:21 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện A Lưới