Dự báo thời tiết Huế 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54%
 • Lượng mưa
  0.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:38
T3 03/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94%
 • Lượng mưa
  5.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:37
T4 04/10
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94%
 • Lượng mưa
  4.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:37
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90%
 • Lượng mưa
  5.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:36
T6 06/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  7.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huế 5 ngày tới

Lượng mưa Huế 5 ngày tới

Thời tiết Huế

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/17:38

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.17

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huế