Dự báo thời tiết Huế 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:39 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:36 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:35 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:34 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:34 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:33 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:32 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:31 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:31 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:30 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:29 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:29 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:28 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:27 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:27 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:26 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:25 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:25 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:24 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:24 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:23 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:23 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:22 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:22 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:21 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:21 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:20 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huế 30 ngày tới


Lượng mưa Huế 30 ngày tới

Thời tiết Huế

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/17:39

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huế