Dự báo thời tiết Huế 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:00 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:01 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:01 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:01 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:02 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:02 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:02 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:02 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:02 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:02 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:03 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:03 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:03 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:04 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:04 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:04 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:04 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:04 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:05 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:05 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:05 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:05 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:05 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huế 30 ngày tới


Lượng mưa Huế 30 ngày tới

Thời tiết Huế

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:00

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7 km

wind

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huế