Dự báo thời tiết Huyện Lương Sơn - Hoà Bình 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

15°/16°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

40°/26°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

14%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lương Sơn - Hoà Bình 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lương Sơn - Hoà Bình 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Lương Sơn

mây đen u ám

14°

mây đen u ám

Cảm giác như 13°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

13°

/

19°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/h

Điểm ngưng

UV

1.35

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lương Sơn