Dự báo thời tiết Huyện Lương Sơn - Hoà Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

19°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lương Sơn - Hoà Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lương Sơn - Hoà Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lương Sơn

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:52

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1014 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.84 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

5.27

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lương Sơn