Dự báo thời tiết Huyện Lương Sơn - Hoà Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:47 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:46 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:45 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:44 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:43 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:42 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:41 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:40 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:39 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lương Sơn - Hoà Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lương Sơn - Hoà Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lương Sơn

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:47

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.64 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

4.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lương Sơn