Dự báo thời tiết Huyện Lương Sơn - Hoà Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:09 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:10 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

36°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:10 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:10 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:11 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:11 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:11 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:11 pm

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:12 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lương Sơn - Hoà Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lương Sơn - Hoà Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lương Sơn

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:09

Thấp/Cao

25°

/

42°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.76 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lương Sơn