Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong - Hoà Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.5%
 • Lượng mưa
  0.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  2.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây rải rác
28°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Phong - Hoà Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cao Phong - Hoà Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cao Phong

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cao Phong