Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong - Hoà Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Phong - Hoà Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cao Phong - Hoà Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Cao Phong

mưa cường độ nặng

30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.06 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

5.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cao Phong