Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong - Hoà Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:52 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:52 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:53 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:53 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:54 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:55 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:55 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:56 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:56 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:57 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Phong - Hoà Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cao Phong - Hoà Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Cao Phong

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:52

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.43 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cao Phong