Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong - Hoà Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:46 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:45 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:44 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:43 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:42 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:41 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:40 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:39 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:38 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Phong - Hoà Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cao Phong - Hoà Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Cao Phong

mây thưa

24°

mây thưa

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:46

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.55 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cao Phong