Hỗ trợ gần 700 tấn gạo cho người dân Nghệ An bị lũ lụt

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An vừa phân bổ 679,7 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho hơn bốn nghìn hộ dân bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới bão số 3, bão số 4 và các đợt mưa lũ trong tháng 7, tháng 8 vừa qua.

Ngày 30-10, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1442/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới bão số 3, bão số 4 và các đợt mưa lũ trong tháng 7, tháng 8-2018, với số lượng là 679,71 tấn gạo.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã cấp phát số gạo trên cho 4.144 hộ dân với 19.282 nhân khẩu trên địa bàn năm huyện miền núi Nghệ An, bao gồm: Kỳ Sơn được cấp phát gần 460 tấn, Tương Dương hơn 125 tấn, Con Cuông 55,6 tấn, Anh Sơn 19,4 tấn và Quế Phong gần 19 tấn.

Vào tháng 7 và tháng 8-2018, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều đợt mưa lũ kéo dài, gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho người dân cùng hạ tầng kỹ thuật khác; nhất là tại các huyện miền núi như: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn. Mưa lũ đã gây thiệt hại cho Nghệ An ước hơn 1.800 tỷ đồng.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn