Dự báo thời tiết Quận Thủ Đức - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  28.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:48
T3 26/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  22.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:47
T4 27/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  16.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:46
T5 28/09
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79%
 • Lượng mưa
  6.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:46
T6 29/09
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.9%
 • Lượng mưa
  3.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:45

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Thủ Đức - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Thủ Đức - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Thời tiết Quận Thủ Đức

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:48

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

28°

UV

4.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Thủ Đức