Dự báo thời tiết Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:04 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:04 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:04 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:04 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:04 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:04 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:04 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:04 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:04 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:04 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh 30 ngày tới


Lượng mưa Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh 30 ngày tới

Thời tiết Quận Tân Bình

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:04

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.14 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Tân Bình