Dự báo thời tiết Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:04 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:04 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:04 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:04 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:04 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:04 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:04 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:04 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:04 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:04 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh 30 ngày tới


Lượng mưa Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh 30 ngày tới

Thời tiết Quận Phú Nhuận

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:04

Thấp/Cao

25°

/

37°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7 km

wind

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Phú Nhuận