Dự báo thời tiết Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  10.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:44
T2 02/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  22.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:43
T3 03/10
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  21.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:43
T4 04/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  16.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:42
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  10.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Thời tiết Quận Bình Tân

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:44

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

28°

UV

7.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Bình Tân