Dự báo thời tiết Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

Thời tiết Quận Bình Tân

mây rải rác

34°

mây rải rác

Cảm giác như 41°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

59%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.14 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Bình Tân