Dự báo thời tiết Quận 6 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  12.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:43
T3 03/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  14.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:43
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  18.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:42
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.8%
 • Lượng mưa
  8.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:41
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.3%
 • Lượng mưa
  7.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 6 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Quận 6 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Thời tiết Quận 6

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:43

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

6 km

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 6