Dự báo thời tiết Quận 6 - Hồ Chí Minh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:46 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:46 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:45 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:44 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:44 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:43 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:35 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 6 - Hồ Chí Minh 20 ngày tới


Lượng mưa Quận 6 - Hồ Chí Minh 20 ngày tới

Thời tiết Quận 6

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:46

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

8.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 6