Dự báo thời tiết Quận 2 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/38.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.6°/30.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/35.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/39°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/34.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/38.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/38°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.5°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.2%
 • Lượng mưa
  0.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/36.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/39.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.8°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/38°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 2 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Quận 2 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Thời tiết Quận 2

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

38°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.92 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận 2