Dự báo thời tiết Quận 1 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.3°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:04
T5 23/03
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:04
T6 24/03
mây rải rác
34°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/34.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:04
T7 25/03
bầu trời quang đãng
34°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/34.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:04
CN 26/03
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:04

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 1 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Quận 1 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Thời tiết Quận 1

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:04

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 1