Dự báo thời tiết Quận 1 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  41.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:46
T5 28/09
mưa cường độ nặng
23°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  28.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:46
T6 29/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93%
 • Lượng mưa
  4.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:45
T7 30/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  18.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:44
CN 01/10
mưa cường độ nặng
27°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  39.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:44

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 1 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Quận 1 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Thời tiết Quận 1

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:46

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

5.15

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 1