Dự báo thời tiết Quận 1 - Hồ Chí Minh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:04 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 1 - Hồ Chí Minh 20 ngày tới


Lượng mưa Quận 1 - Hồ Chí Minh 20 ngày tới

Thời tiết Quận 1

mây rải rác

33°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:04

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

5.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 1