Dự báo thời tiết Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nhà Bè

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nhà Bè