Dự báo thời tiết Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.6°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  8.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/30.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.6%
 • Lượng mưa
  2.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  24.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.1%
 • Lượng mưa
  5.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.5%
 • Lượng mưa
  1.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/35.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Chánh

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

28°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Chánh