Hậu thảm họa kép Indonesia: bới tìm thức ăn giữa đổ nát hoang tàn

Tại một thị trấn bên ngoài đô thị chính, những người sống sót sau thảm họa động đất, sóng thần tại Indonesia cho biết nơi họ ở đang dần trở thành thị trấn xác sống, mọi người bới thức ăn trong đống đổ nát.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn