Dự báo thời tiết Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:08 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:08 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
6.24 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
5.91 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang 20 ngày tới

Thời tiết Thị xã Long Mỹ

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:08

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.03 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

2.46

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Long Mỹ