Dự báo thời tiết Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Long Mỹ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

59%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.81 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Long Mỹ