Thời tiết Ngã Bảy - Hậu Giang theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.82

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.87

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

75%

CN 19/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

77%

T2 20/05
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngã Bảy - Hậu Giang trong 12h tới

Thời tiết Ngã Bảy

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.3 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

11.85

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Ngã Bảy