Dự báo thời tiết Ngã Bảy - Hậu Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/38.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.4°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:01/18:08
T5 23/03
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.2°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/18:08
T6 24/03
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.2°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/18:08
T7 25/03
mây rải rác
37°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.2°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:08
CN 26/03
mây cụm
37°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.7°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:08

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngã Bảy - Hậu Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Ngã Bảy - Hậu Giang 5 ngày tới

Thời tiết Ngã Bảy

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:08

Thấp/Cao

24°

/

38°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Ngã Bảy