Dự báo thời tiết Ngã Bảy - Hậu Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
7.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngã Bảy - Hậu Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Ngã Bảy - Hậu Giang 15 ngày tới

Thời tiết Ngã Bảy

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:20/18:02

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

67%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.72 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

15°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:20 am
6:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Ngã Bảy