Dự báo thời tiết Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
7.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
6.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Phụng Hiệp

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:20/18:02

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

52%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.64 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

14°

uv

UV

11.68

Bình minh / Hoàng hôn

6:20 am
6:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phụng Hiệp