Dự báo thời tiết Huyện Long Mỹ - Hậu Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  13.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:48
T3 03/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  17.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:48
T4 04/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  10.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:47
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.7%
 • Lượng mưa
  9.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:46
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.2%
 • Lượng mưa
  3.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:46

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Mỹ - Hậu Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Long Mỹ - Hậu Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Long Mỹ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:48

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

7.718 km

Gió

4.8 km/h

Điểm ngưng

28°

UV

4.63

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Long Mỹ