Dự báo thời tiết Huyện Long Mỹ - Hậu Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:01/18:08
T5 23/03
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/18:08
T6 24/03
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/18:08
T7 25/03
mây rải rác
37°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.5°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:08
CN 26/03
mây thưa
37°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.2°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:08

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Mỹ - Hậu Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Long Mỹ - Hậu Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Long Mỹ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:08

Thấp/Cao

24°

/

37°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

2.29

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Long Mỹ