Dự báo thời tiết Huyện Long Mỹ - Hậu Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:52 pm

Gió
6.44 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:52 pm

Gió
7.9 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:51 pm

Gió
7.35 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:51 pm

Gió
7.26 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:50 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
6.13 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
6.42 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
6.04 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Mỹ - Hậu Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Long Mỹ - Hậu Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Long Mỹ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:52

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.66 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

5.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Long Mỹ