Dự báo thời tiết Huyện Long Mỹ - Hậu Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:16 pm

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
6.67 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
6.08 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Mỹ - Hậu Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Long Mỹ - Hậu Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Long Mỹ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:16

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.29 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
6:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Long Mỹ