Thời tiết Huyện Châu Thành - Hậu Giang theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.57

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

88%

T2 29/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.43

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.04 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.27 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.82 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.61 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.56 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.4 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.5 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

80%

T3 30/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Hậu Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.19 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành