Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Hậu Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  21.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:54
CN 24/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  11.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:53
T2 25/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  19.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:52
T3 26/09
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  16.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:52
T4 27/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  31.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Hậu Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Hậu Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:54

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8.208 km

Gió

2.68 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành