Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành A - Hậu Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
6.31 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành A - Hậu Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành A - Hậu Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành A

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:17

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.44 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
6:17 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành A