Dự báo thời tiết Hậu Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:51 pm

Gió
6.37 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:51 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:50 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
6.17 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

Gió
6.18 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

Gió
5.96 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hậu Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Hậu Giang 20 ngày tới

Thời tiết Hậu Giang

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:51

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.56 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hậu Giang